tisdag 3 januari 2017

Försäkringskassan och försäkringsbolaget

Alla pratar om hur extremt långa handläggningstider Försäkringskassan har och hur svårt det är att få ut nåt på sina försäkringar. 

Vi skickade in papper på inläggningen på sjukhuset i mitten av november för barnförsäkringen och i slutet av november för ansökan om vårdbidrag hos försäkringskassan. 

Allt är redan klart!

Vårdbidraget är godkänt, beviljat och storleksbestämt. 

Försäkringsbolaget har betalat ut ett engångsbelopp till Miro som "invaliditetsersättning utan hänsyn till framtida yrke/fritidsintresse". Beloppet blev högre än jag räknat med, men det var ju vara bra. 

De kommer även matcha Försäkringskassans utbetalningar varje månad till mig, så så länge jag får vårdbidrag får jag även från barnförsäkringen. 

Vi har uppenbart valt rätt försäkring och jan INTE klaga på varesig bemötande eller handläggningstid hos Försäkringskassan. 

Man ska inte bara ge ris - beröm måste delas också när det är möjligt!


   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar